Interpretatie van infraroodopnames:

infra rood meting

Waarom het wiel opnieuw uitvinden?

 • In een thermogram worden vaak meetpunten geplaatst. Vergewis u ervan dat deze op hetzelfde soort materiaal zijn geplaatst. Als er een emissiefout is gemaakt, dan is de fout tenminste consistent.
 • Meetpunten moeten bij voorkeur op materiaal met een hoge emissiewaarde geplaatst worden. Met andere woorden: liever een meetpunt op een houten of kunststof kozijn, dan op een raam.
 • Indien er spouwen zijn toegepast, geeft de bovenzijde van de gevel altijd waardevolle informatie.
 • Ieder rapport moet vergezeld gaan van een goede omschrijving van de klimatologische omstandigheden.
 • Temperatuur- en luchtvochtigheidregistratie in het pand moeten goed gedocumenteerd zijn.
 • Bij glazen en aluminium gevels is de beste thermische informatie te vinden bij aansluitnaden. Let erop dat de afstand tot het te meten object niet te groot is. De temperatuur van het aansluitdeel moet met minimaal 3 meetpunten (“pixels”) worden gemeten.
 • Kozijnen en dorpels geven zeer veel waardevolle informatie. Dit zijn constructiedelen die rechtstreeks contact maken met het binnenblad.
 • Als er koudebruggen zijn geconstateerd, is het belangrijk dat er ook data over de luchtvochtigheid wordt gegeven. Als in de constructie natuurlijke materialen zijn toegepast, dienen koudebruggen extra aandacht te krijgen.
 • Op zonnige dagen kan vochtophoping in een constructie zeer snel zichtbaar worden gemaakt. Dit zijn meestal de koude plekken.
 • Leg geen meetpunten op beglazing. Indien de ramen bij een en dezelfde ruimte verschillende temperaturen aangeven (uitgaande van gelijksoortig glas) kan dit duiden op dat de raam onder een andere hoek staat (open raam) of dat de HR-coating aan de verkeerde zijde zit.
 • Om verzakte isolatie aan te tonen, is meestal een grotere "delta-t" tussen binnen en buiten nodig.

Thermografie voor de gebouwde omgeving

infra rood opname 2

Thermografie voor de gebouwde omgeving zit is niet eenvoudig. Deze techniek kan echter een schat aan waardevolle informatie boven water brengen. Heeft u loggers nodig om het binnenklimaat te registreren, kijk dan zeker eens naar de LogTag HAXO-8. Dit is een kwalitatief goede datalogger met een scherpe prijs. De bijbehorende software is eenvoudig in gebruik en uitermate geschikt voor dit doel.  We hebben in een paar pagina’s geprobeerd u de essentials voor het lezen van een thermografisch rapport  bij te brengen. Wilt u een en ander nog eens teruglezen, klik dan op de volgende links.

Zoekt u een goed opleidingsinstituut? Info over opleidingen en trainingen