HACCP en de Warentwet Hygiëne van levensmiddelen

Sinds 1996 geldt de Warenwetregeling Hygiëne van Levensmiddelen in Nederland. Bedrijven die eet- en drinkwaren bereiden, verwerken, vervoeren of behandelen, moeten volgens deze Warenwetregeling de eigen bedrijfsprocessen zodanig beoordelen en beheersen dat zij de veiligheid en deugdelijkheid van de producten kunnen garanderen. Het doel hiervan is om bedreigingen voor de gezondheid te voorkomen of te beperken tot een acceptabel niveau.

Het meten en beheren van temperaturen is essentieel bij het voldoen aan de richtlijnen omtrent HACCP. TService biedt verschillende producten die u hierbij kunnen helpen. Klik hier voor een kort overzicht van enkele eenvoudige oplossingen.

HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Dit wil zeggen een analyse van de mogelijke gevaren ten aanzien van voedselveiligheid en vaststellen van eventuele kritische beheerspunten in een bedrijf. Nadat de lay-out, eindproducten, grondstoffen, halffabricaten en processen van een bedrijf in kaart zijn gebracht, wordt in een overleg met het HACCP-team beoordeeld welke fysische, chemische en microbiologische gevaren kunnen optreden. Vervolgens wordt bepaald of deze gevaren reeds door de eisen uit het basisvoorwaardenprogramma worden beheerst. Is dit niet het geval, dan wordt het risico beoordeeld: wat is de kans van optreden en wat is het gevolg bij optreden? Daarmee houden we enkel de relevante risico's over. Voor deze relevante risico's wordt vervolgens getoetst of er sprake is van CCP's (critical control points) of ABM's (algemene beheersmaatregelen). Voor deze punten dienen vervolgens beheersprocedures opgesteld te worden, waardoor het HACCP-handboek ontstaat.

BRC en IFS versus HACCP

Het grote verschil tussen HACCP en BRC/IFS is de opbouw van de norm. BRC en IFS zijn checklijsten met concrete eisen en aanbevelingen. De normering met betrekking tot HACCP is wat minder concreet en geeft globale richtlijnen voor wat er beschreven en geïmplementeerd dient te zijn. Dit is vergelijkbaar met de wijze waarop de ISO 22000 norm is opgezet.

Begin 2007 heeft er een update van de HACCP-norm plaatsgevonden. Dit was nodig omdat vanuit de eisen vanuit de retail een verandering van de norm nodig was. Vanuit de retail wordt namelijk verwacht dat er, zoals bij BRC en IFS, een specifieke check is op aspecten rondom hygiëne. Binnen de HACCP-norm is hiertoe wel het basisvoorwaardenprogramma opgenomen, maar hier wordt door de certificeerders niet specifiek naar gekeken. Hiertoe heeft de HACCP-norm een optie B gekregen waarbij de audit wel specifiek op deze basisvoorwaarden gericht zal worden. Optie A zal op de bekende wijze plaatsvinden, maar heeft niet de acceptatie van de retail.

Wanneer u tijd (en dus geld) wilt besparen bij het meten van temperaturen, overweeg dan het gebruik van een eenvoudige temperatuurlogger. Deze meet tijd en temperatuur over een langere periode en kan een automatisch overzicht genereren, zodat u bij een HACCP-audit direct over de vereiste gegevens beschikt.

Dankzij de voortgang van de techniek is ook professionele temperatuurmonitoring betaalbaar geworden voor het MKB. Tservice biedt met SenseAnywhere een systeem dat niet alleen automatisch 24/7 de temperatuur registreert, maar u daarnaast bij onjuiste temperaturen ook direct waarschuwt middels een alarm (e-mail of SMS).

Advies op maat of bestellen?

Mail ons of bel +31(0)485 542626