Internationale checklist voor voedselveiligheid

De afkorting BRC staat voor British Retail Consortium, een brancheorganisatie voor detailhandelaren in Groot-Brittannië. Deze organisatie heeft een standaard opgesteld voor voedselveiligheid, de BRC Global Standard for Food Safety. De organisatie heeft de voor hen belangrijke eisen aan leveranciers van levensmiddelen verwerkt in een schema: de BRC-checklist.

Oorspronkelijk doel van de BRC was dat een leverancier van levensmiddelen met één inspectierapport, van een inspectie uitgevoerd door een onafhankelijke inspectie instelling (EN 45004-geaccrediteerd), aan verschillende bedrijven (afnemers) zou kunnen aantonen en dat alle relevante aspecten onder controle zijn.

Het BRC-schema bestaat uit een inspectieprotocol en een technische standaard. Het inspectieprotocol is bedoeld voor inspecterende instellingen. De technische standaard is een uitgebreide checklist, waar alle eisen voor leveranciers en producenten van levensmiddelen in vermeld staan. Een bedrijf kan voldoen aan 4 scores, A, B, C of D. Het is afhankelijk van het aantal afwijkingen dat een bedrijf heeft tijdens een audit welke score een bedrijf behaalt. Indien een bedrijf score A of B haalt is de auditfrequentie 12 maanden, indien een bedrijf score C haalt is de auditfrequentie 6 maanden en bij score D wordt de certificatie niet toegekend.

Inhoudelijk is de BRC-norm te vergelijken met de “Eisen voor een op HACCP gebaseerd voedselveiligheidssysteem”, maar dan aangevuld met concrete eisen t.a.v. bedrijfsinrichting, hygiënisch werken, persoonlijke hygiëne etc. Er dient ook een gedocumenteerd kwaliteitssysteem te zijn, met daarin opgenomen de eisen ten aanzien van de beheersing van omgeving, product, proces en personeel.

Inmiddels zijn er vanuit BRC nog een aantal andere certificeringsnormen ontwikkeld die specifiek voor een bepaalde sector van toepassing zijn. Het betreft BRC-IoP voor de producenten van verpakkingen, en BRC Storage & Distribution voor de logistieke dienstverlening. Deze specifieke normen hebben een gelijke opzet als de BRC voor productiebedrijven maar zijn toegespitst op de betreffende sector waarvoor ze gelden.