Tips voor het het interpreteren van een thermogram

In drie zinnen zal hieronderhet begrip emissiewaarde worden uitgelegd. Probeer de essentie ervan goed te begrijpen, emissiewaarde is namelijk fundamenteel voor de interpretatie van thermogrammen.

  1. Een infraroodcamera registreert domweg alle ir-straling die op de detector komt.
  2. De totale ir-emissie van een object is de optelsom van de eigen straling van het object, de straling die door het object wordt gereflecteerd en de ir-straling die door een object heen gaat.
  3. In het algemeen kan gesteld worden dat de temperatuur wordt bepaald door de eigen ir-straling van een object. De gereflecteerde straling en de ir-straling die door een object heengaan (transmissie) beïnvloeden de meetwaarden van de ir-camera.

Infrarood

Emissiewaarde

U begrijpt nu dus dat bij iedere infraroodopname de emissiewaarde moet worden vermeld. Ook de achtergrondstraling is belangrijk. Deze geeft immers aan hoeveel ir-straling er geflecteerd wordt. Koude- of warmtebronnen die gereflecteerd kunnen worden, zijn altijd voldoende aanwezig. Loop gewoon eens door uw bedrijf en kijk hoeveel warmtebronnen er zijn. Wist u dat een heldere hemel al snel kouder is dan -60°C? Dit is van invloed op de meting! Of Hoe lager de emissiewaarde van het materiaal, des te belangrijker de achtergrondstraling wordt. Typische materialen met een lage emissiewaarde zijn bijvoorbeeld RVS en aluminium. Als voor een inspectie een goedkopere camera is gebruikt, zorg dan dat u zeker weet dat dit instrument in staat is om voor iedere meting de emissiewaarde en achtergrondstraling te corrigeren.

Indien u belangrijke componenten moet monitoren, overweeg eens het gebruik van Thermolabels. Deze warmtegevoelige stickers kennen de hierboven beschreven problematiek niet.

Transmissie

Transmissie van materialen is een zeer moeilijke materie. Diverse soorten kunststof laten ir-straling door. Als uw productieproces zeer vuil of stoffig is, doe de ir-camera in een vuilniszak en richt dan de camera op het object. U zult bemerken dat u gewoon (door de vuilniszak heen) infraroodopnames kunt maken. Met regen, in inspuitcabines of bij natte productieprocessen kunt u hier ook gebruik van maken. Gebruikt u warmtebeelden ook voor uw elektrotechnische installatie, lees dan zeer zeker de tips over transmissie in de rubriek Elektrotechniek.

IFOV

Een metafoor ter illustratie: Als we met een jachtgeweer op een mug schieten, vliegt de meeste hagel er langs. Laten we beginnen met de opmerking dat de meeste software in staat is de mooiste kleurenplaatjes te maken door middel van extrapolatie en middeling van de meetwaarden. Een mooi thermogram zegt dus niets over de kwaliteit van de resolutie van de detector. Neem bijvoorbeeld een heel klein lagertje met een diameter van 12mm. Als bij uw camera de kleinst te meten eenheid op 1 meter afstand 3 bij 3 millimeter is, dan is deze op 5 meter afstand al gauw 27*27mm. Al positioneert u exact in het midden, dan wordt er altijd een stuk van de achtergrond gemeten. De meetwaarde is per saldo fout. De specificaties van de gebruikte camera zijn dus zeer belangrijk! Als tijdens een meting een kwalitatief mindere camera is gebruikt, bestaat constant het gevaar dat de meting niet representatief zal zijn voor de werkelijke situatie.

Kilk hier voor meer informatie over thermografiebinnen de industrie.