Voedselveiligheid wereldwijd

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft op 1 september 2005 een nieuwe norm gepubliceerd: "ISO 22000 Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen". Na de algemene ISO norm voor kwaliteit (ISO 9001:2000) en de ISO norm voor milieu (ISO 14001) is er nu ook de ISO-norm die gebruikt kan worden voor de beheersing van de voedselveiligheid, de ISO 22000:2005. Deze ISO norm is ontwikkeld met als doel een voedselveiligheidsnorm in de markt te zetten die wereldwijd geaccepteerd kan worden.

ISO 22000 is toepasbaar op de gehele voedingsketen, inclusief de toeleveranciers. Hiermee wordt bedoeld van de primaire sector (producenten) tot aan de retailers. De norm is tevens te gebruiken door de toeleveranciers zoals koelhuizen, transportbedrijven, machinebouwers en producenten van verpakkingsmaterialen.

Het grote verschil tussen ISO 22000 en bijvoorbeeld de BRC en IFS , is dat er geen sprake is van een checklist waarin exact staat wat wel en wat niet geaccepteerd wordt (zoals dat bij BRC/IFS het geval is). De ISO 22000 norm laat meer ruimte voor interpretatie en eigen inzicht, zoals dat bij de HACCP-norm ook het geval is. Door middel van goed onderbouwde argumenten in de HACCP analyse kunnen bepaalde risico´s uitgesloten worden. Op deze wijze kan er voor elk bedrijf een praktisch en werkbaar systeem ontstaan.

Wel dient er in de nieuwe ISO 22000 een PRP (prerequisite program), wat ook wel een basisvoorwaardenprogramma genoemd wordt, geëvalueerd te worden. Dit is ook in de HACCP-norm een onderdeel. Bij BRC en IFS zijn deze aspecten verwerkt in de normpunten. Bij de HACCP-norm is echter vrij strikt voorgeschreven wat er allemaal dient te worden geregeld. ISO 22000 wordt van de bedrijven zelf verwacht dat ze alle voor hen relevante eisen bepalen en die vervolgens hanteren.

ISO 22000 is qua opzet ook echt een ISO norm. Vaak wordt gezegd dat het een combinatie is van ISO 9001 en HACCP, maar dat is niet waar. Typische ISO 9001 onderdelen zoals klanttevredenheid zijn geen onderdeel van deze norm. Voor voedingsmiddelenbedrijven die nu gecertificeerd zijn voor ISO 9001 en HACCP kan ISO 22000 wel een goede oplossing zijn om het aantal audits te verminderen en weinig extra werk te hebben voor het updaten van het handboek.