Verpakkingsmaterialen en voedselveiligheid

In alle schakels van de voedselketen (van grond tot mond) is verpakking een onderdeel van het product. Het is dus vanzelfsprekend dat ook verpakkingsmateriaal aan dezelfde eisen dient te voldoen als de producten die erin verpakt worden. Om dit te reguleren is de BRC-IoP norm in het leven geroepen: een technische standaard voor bedrijven die verpakkingsmateriaal produceren.

Allereerst wordt aan de hand van een beslisboom bepaald in welke risicocategorie het geleverde verpakkingsmateriaal valt. Dit kan zijn categorie A of B. Dit is afhankelijk van het soort verpakkingsmateriaal, of dit wel of niet in direct contact met het product komt. Het is volgens de richtlijn namelijk een wezenlijk verschil of de producten direct of indirect in contact komen met het verpakkingsmateriaal. De toegekende categorie is bepalend voor de moeilijkheidsgraad van de certificering. Verpakkingsmateriaal dat in categorie B valt wordt kritischer gewaaardeerd dan het verpakkingsmateriaal in categorie A.

De BRC-IoP norm is een managementsysteem, vergelijkbaar met ISO 9001:2000. De norm bestaat uit een checklist van tien hoofdstukken waarin eisen worden gesteld aan de organisatie en de inrichting van fabriek en opslagruimten. Daarnaast is persoonlijke hygiƫne een belangrijk onderdeel van de BRC-IoP norm. Denk hierbij aan de organisatie rondom werkkleding, kleedruimtes, toiletten en het dragen van sieraden en andere persoonlijke zaken.

Tevens dient er een Gevarenanalyse en Risicoanalyse uitgevoerd te worden op fysisch, chemisch en microbiologisch gebied en moeten er op basis van de resultaten bijbehorende beheersmaatregelen worden opgesteld. Deze beheersmaatregelen dienen onderbouwd en beschreven te worden in het kwaliteitshandboek.