Veilig en verantwoord voedsel voor de consument

EurepGAP is een initiatief van een aantal Europese supermarkten (o.a. Tesco, Delhaize, Sainsbury’s, Albert Heijn, Laurus, Schuitema). Zij hebben basisrichtlijnen opgesteld voor ‘Goede Agrarische Productie’ (GAP) van verse groenten en vers fruit. Dat zijn de EurepGAP richtlijnen.

Deze Europese supermarkten leggen de EurepGAP norm op als basisnorm. Het doel hiervan is om het vertrouwen van de consument te behouden inzake de voedselveiligheid. Het sterke punt van deze norm is dat er een uniformering van teeltvoorschriften ontstaat. Naast de verplichte voorschriften kan men ook nog kiezen voor het invoeren van geadviseerde voorschriften. Na invoering beschikt de teler over een systeem waarmee hij kan aantonen dat het product op een verantwoorde manier tot stand is gekomen. Naast de internationale productiestandaard voor de teelt in samenhang met voedselveiligheid wordt er in de EurepGAP aandacht besteed aan het:

  • minimaliseren van milieuverontreiniging
  • terugdringen van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • meer doelmatig gebruiken van natuurlijke hulpbronnen.
  • goed omgaan met gezondheid, welzijn en de veiligheid van personeel.
  • behoud en verbetering van flora en fauna in de omgeving.

Dit wordt mede gerealiseerd door de registratie van gebruikte meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Door de registraties wordt in geval van calamiteiten ook duidelijk waar de producten vandaan komen en op welke wijze ze zijn geproduceerd (traceerbaarheid).

EurepGAP is in 2008 opgevolgd door GlobalGAP. Het Europees initiatief heeft hierdoor een globale opvolger gekregen.