Verduidelijking zinvolle begrippen

Thermografie van gebouwen behoeft enige uitleg. Hieronder enkele zinvolle tips die het interpreteren van een thermogram zullen vergemakkelijken.

Het begrip emissiewaarde

In drie zinnen wordt het begrip emissiewaarde uitgelegd. Probeer de essentie te begrijpen, want dit is fundamenteel voor de interpretatie van thermogrammen.

  1. Een infraroodcamera registreert domweg alle ir-straling die op de detector komt!
  2. De totale ir-emissie van een object is de optelsom van de eigen straling van het object, de straling die door het object wordt gereflecteerd en de ir-straling die door een object heen gaat.
  3. Generiek kun je zeggen dat de temperatuur wordt bepaald door de eigen ir straling van een object, en dat de gereflecteerde straling en de ir-straling die door een object heengaan (transmissie), de meetwaardes voor de ir-camera beïnvloeden.

U begrijpt dus nu hopelijk dat bij iedere infraroodopname de emissie waarde moet worden vermeld. Ook de achtergrondstraling is belangrijk. Dit geeft aan hoeveel ir-straling er geflecteerd wordt. Koude- of warmtebronnen die gereflecteerd kunnen worden, zijn altijd voldoende aanwezig. Loop gewoon eens door omgeving; en kijk eens hoeveel warmtebronnen er zijn. Wist u dat een heldere hemel al snel kouder is dan -60°C

Oftewel: hoe lager de emissiewaarde van het materiaal, hoe belangrijker de achtergrondstraling wordt. Typische materialen met een lage emissiewaarde zijn bijvoorbeeld glas en aluminium. Als voor een inspectie een goedkopere camera is gebruikt, vergewis u er dan van dat dit instrument in staat is voor iedere meting de emissiewaarde en achtergrondstraling te corrigeren.

Transmissie

Transmissie van materialen is een redelijk moeilijke materie. Bepaalde glassoorten en (dunne) kunststoffen zijn selectief thermisch transparant. Dit wil zeggen dat ze bepaalde energetische golflengtes makkelijk doorlaten. Bij glas is dit de reden waarom kassen en serres zo lekker kunnen opwarmen. Van deze transmissie kunt u ook gebruik maken. Op regenachtige dagen kunt u de ir-camera in een vuilniszak doen en dan de infraroodcamera op het gebouw richten. U zult merken dat u gewoon (door de vuilniszak heen) infrarood opnames kunt maken.

IFOV

Een metafoor ter illustratie: Als we met een jachtgeweer op een mug schieten, vliegt de meeste hagel er langs. Laten we beginnen met de opmerking dat de meeste software in staat is de mooiste kleurenplaatjes te maken door middel van extrapolatie en middeling van de meetwaarden. Een mooi thermogram zegt dus niets over de kwaliteit van de resolutie van de detector. Als voorbeeld een kozijn. Als van uw camera de kleinst te meten eenheid op 1 meter afstand 3*3 millimeter is, dan is deze op 15 meter afstand al gauw 50*50mm. Al positioneert u exact in het midden, dan wordt er altijd een stuk van de achtergrond gemeten. De meetwaarde is dus per saldo fout. De specificaties van de gebruikte camera zijn daarom zeer belangrijk! Als tijdens een meting een kwalitatief mindere camera is gebruikt, bestaat constant het gevaar dat de meting niet representatief zal zijn voor de werkelijke situatie.
Bij thermografie aan een gebouw is de minimumeis voor de detector van de infrarood camera al snel 320*240 ”pixels”.

Bij de opname hierboven is de afstand te groot om een zinvolle uitspraak te doen over bijvoorbeeld de kozijnen.

thermogram 4

Klik hier voor meer informatie over het interpreteren van thermografie rapporten binnen de gebouwde omgeving