Milieuzorgsysteem

Met behulp van een milieuzorgsysteem kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden. Als u beschikt over een milieuzorgsysteem, heeft u de mogelijkheid om het systeem te laten certificeren volgens de ISO 14001-norm. Een dergelijke certificatie is niet algemeen verplicht, maar sommige gemeenten vragen er wel om bij de verstrekking van de milieuvergunning. Grotere bedrijven, met name overheden, stellen het bij aanbestedingen meestal ook als eis in hun aanvragen.

Stappenplan ISO 14001

De eisen in de ISO 14001 zijn gerubriceerd in vijf onderdelen:

  • Milieubeleid
  • Planning, inclusief milieu-risico-analyse en milieu-plan
  • Implementatie en uitvoering
  • Controle en corrigerende maatregelen
  • Beoordeling door de directie

De link met ISO 9001:2000 is in de opzet van ISO 14001 sterk terug te vinden, beide systemen zijn optimaal met elkaar te integreren. De stappen zoals deze in het stappenplan beschreven zijn sluiten goed aan bij de Deming Circle "plan, do check, act".

Belangrijkste onderdeel van de ISO 14001-norm is de milieu-risico-analyse. Daarbij wordt beoordeeld wat de milieurisico's zijn voor alle vormen van mogelijke vervuiling. Vervolgens dienen de beheersmaatregelen vastgesteld te worden. Dit wordt dan in een milieuplan verwerkt.

De uitwerking van een milieuzorgsysteem dient goed te worden aangepast aan de aard, omvang en complexiteit van de organisatie. De norm biedt hier gelukkig voldoende ruimte voor.