Transport- en opslagnorm voor Food én Non-food

In augustus 2006 is de BRC Standard Storage and Distribution gepubliceerd als tegenhanger van de IFS Logistic Standard, kortweg ILS. De ILS-norm is opgesteld door Duitse en Franse retailers; de BRC Storage & Distribution door Britse retailers.

Opslag en distributie is de link tussen alle schakels in de voedingsketen en retail. Het opzetten en implementeren van de BRC Storage-norm geeft de branche zekerheid tot voedselveiligheid en integriteit in de keten. De BRC Storage and Distribution is toepasbaar op transport op alle mogelijke manieren: vrachtwagens, treinen, schip, vliegtuig of andere vormen van transport. De norm is zowel toepasbaar op Food als de Non-food producten en omvat alle logistieke activiteiten: laden, transport, lossen, opslag, handling en distributie.

De norm is onderverdeeld in 4 modules:

  • Opslag
  • Distributie
  • Groothandel
  • Ompakken (bijv. ander etiket op de verpakking plakken of al verpakte producten in een andere krat doen).

De modules Opslag en Distributie zijn afzonderlijk te behalen. De modules Groothandel en Ompakken kunnen alleen in combinatie met de module Opslag behaald worden. Voor de modules Opslag en Distributie zijn de specifieke eisen bij de gevaren en risico-analyse en de managementparagrafen (kwaliteitszorg) hetzelfde als voor de BRC food (o.a. interne audits, leveranciersbeoordelingen, traceability, recallprocedure, klachtenafhandeling).

Wat zijn de verschillen met de eisen van BRC food?

Module Opslag

Hier worden specifieke eisen gesteld m.b.t. het opslagproces. Een voorbeeld hiervan is de eis dat batterijopladers gescheiden van de standaard magazijnruimtes moeten worden opgeslagen. Wanneer er dieselheftrucks gebruikt worden moeten deze een roetfilter hebben. Stellages waarop pallets worden opgeslagen moeten makkelijk bereikbaar en toegankelijk zijn om gereinigd te kunnen worden. Deze eisen staan niet in de BRC Food. De hygiëneregels in de module opslag zijn algemeen en minder streng. Sieraden mogen enkel niet gedragen worden wanneer er sprake is van een direct besmettingsrisico. In een opslagruimte waarin verpakte producten staan opgeslagen mogen sieraden (kettingen, horloges) gewoon gedragen worden.

Module Distributie (transport)

In deze modile worden specifieke eisen gesteld m.b.t. vrachtauto’s met een gekoeld laadruim. Er moet in dit onderdeel o.a. vastgelegd worden wie toegang heeft tot de vrachtwagens. De hygiëneregels voor chauffeurs zijn simpeler. Er wordt bijvoorbeeld niets vermeld over sieraden en haarnetjes. Er wordt wel concreet vereist dat alle vrachtwagens worden opgenomen in een schoonmaakschema dat gecontroleerd dient te worden. Deze eis staat niet concreet in de BRC Food.

Module Groothandel

Naast de eis dat de module Opslag gehaald moet worden, worden er in de module Groothandel aanvullende eisen gesteld aan het inkoopproces, productontwikkeling, productspecificaties en – onderzoeken. De laatste drie gelden alleen voor groothandels die een eigen merk voeren. Deze aanvullende eisen zijn hetzelfde als in de BRC Food. Het verschil zit in de module Opslag (zie boven).

Module Ompakken

Naast de eis dat de module Opslag gehaald moeten worden, worden er in de module Ompakken eisen gesteld aan contractuele regelingen, verpakken op contract, productcontrole, de hoeveelheid inspecties, de lay-out van het gebouw, en productrouting en –scheiding. In de BRC Food worden aan de eerste niet genoemd, de overige staan ook in de BRC Food. Deze module is bedoeld voor opslag- en distributiebedrijven die bijvoorbeeld alleen verpakte producten ompakken in kratten of alleen schuiven met pallets. Het geldt dus niet voor bedrijven die het verpakken van producten (in bijv. plastic zakken of netjes) als hoofdproces hebben.

Gevolgen per branche

Transporteurs

Veel transporteurs zijn op dit moment gecertificeerd voor ISO 9001:2000, HACCP en/of de Nederlandse hygiënecode (voor hygiënisch werken bij opslag en distributie van levensmiddelen) en niet voor de BRC. De verwachting is dat supermarkten dit in de toekomst gaan eisen in de gehele keten.

Loonverpakkers en verpakstations (hoofdproces verpakken)

In deze branche hoeft geen actie ondernomen te worden en kan men blijven bij BRC Food.

Opslag-, distributiebedrijven en groothandels

Een reden om over te stappen van de BRC Food naar de BRC Storage & Distribution is dat deze laatste concreet gericht is op deze sectoren. Als er wordt overgestapt dan is het beste een kruisverwijzigingstabel te maken van beide normen waarin de verschillen tussen beide normen naar voren komen.