Infraroodopnames: tips uit de praktijk

Het maken en analyseren van infraroodopnames is lang niet zo eenvoudig als het soms lijkt. Hieronder vindt u puntsgewijs een aantal tips en aandachtspunten.

  • In een thermogram worden vaak meetpunten geplaatst. Vergewis u ervan dat deze op hetzelfde soort materiaal zijn geplaatst. Als er een emissiefout is gemaakt, dan is de fout tenminste consistent.
  • Meetpunten moeten bij voorkeur op materiaal met een hoge emissiewaarde worden geplaatst. Met andere woorden: liever een meetpunt op de isolator dan op het geleidende materiaal.
  • Thermografie op geleidende materialen en keramische isolatoren: Wees alert op meetfouten! Door de komst van de “betaalbare” ir-camera's, waarop diverse parameters niet te corrigeren of in te stellen zijn,  en/of in combinatie met onkunde van de operator, kunnen meetfouten schering en inslag zijn.
  • Een component moet minimaal 20 minuten in bedrijf zijn om een representatief thermogram te maken. Met andere woorden: even een machine starten en een thermogram maken is "not done". Hetzelfde geldt voor infraroodopnames maken direct na de pauze, als een productieproces heeft stilgestaan. Volledigheidshalve moet wel vermeld worden dat hotspots die direct na een start ontstaan meestal zeer serieus zijn. Deze incidenten zijn echter meer uitzondering dan regel.
  • Thermografie op componentniveau. U kijkt van links naar rechts, oftewel naar de versuwchillen in de fases, en u kijkt van boven naar onder, oftewel naar mogelijke onbedoelde weerstanden voor iedere fase, zowel voor de geleider als ook voor het component.
  • Thermografie is een zeer goede techniek, maar het is ook een momentopname. Vergewis u ervan dan het proces dat geïnspecteerd is, normaal draaide.
  • Thermolabels zijn de meest primitieve vorm van thermografie (het zichtbaar maken van temperaturen). Deze labels werken echter 24 uur per dag voor u. Ook tijdens stilstand geven thermolabels de hoogst bereikte temperatuur weer. Storingzoeken en preventief onderhoud worden hierdoor kinderspel.
  • Zorg dat het onderwerp altijd scherp gefocuseerd is. Hiernaast een opname met identieke parameters. We hebben bewust een fout in de scherpte gemaakt. Let op de meetspot in het thermogram!

We hebben geprobeerd u in een paar pagina’s de essentials voor het lezen van een thermografisch rapport bij te brengen. Wilt u een en ander nog eens teruglezen kunt u navigeren met onderstaande links.

Hoofdpagina
Achtergrondinformatie
Tips uit de praktijk

thermografisch

infra rood opname

Alle ir-opnames gepubliceerd op deze site zijn gemaakt door TService, temperatuur is niet alleen ons werk, maar ook onze passie.