Overzicht leverbare type labels

warmte gevoelige labels Thermolabels Stickers die een temperatuur stijging zichtbaar maken,van 40ºC tot 250ºC.
Hot-Surface Waarschuwing Indicators die aangeven of een oppervlakte warm is.
koude gevoelige labels Coldmark 1 Deze labels laten aan de hand van een verkleurende vloeistof zien of de temperatuur onder een kritiek punt is geweest. Meerdere drempelwaarden beschikbaar (-3/0/2/5/10ºC).
warmte gevoelige labels Liquid Crystal Thermometers in de vorm van een sticker -20ºC tot 100ºC.
condensatie indicators Dewlabel Stickers die laten zien of condensatie heeft plaatsgevonden.
uv stickers UV-label Indicators die de hoeveelheid UV meten.
Kanteling Tip-n-Tell Indicatorors die aangeven of iets gekanteld is.
schok indicator: drop-n-tell Drop-n-Tell Indicators die aangeven of iets gevallen is.