Het lezen van een thermografisch rapport vereist enige vaardigheid. Per vakgebied zijn er toch heel wat valkuilen die meer dan eens tot een foute interpretatie leiden. Graag geven wij u daarom enkele tips.

Wij hebben jaren actief thermografie uitgevoerd. In deze periode is het ons opgevallen dat er heel wat fouten gemaakt worden. In 2006 hebben we voor de Inframation Conference een abstract over interpretatiefouten geschreven. Via deze website willen we op een luchtige manier deze problematiek nogmaals behandelen. De 10 pagina's die dit thema behandelen pretenderen niet uitputtend te zijn; ze zijn slechts bedoeld als stof tot nadenken. De schrijver van dit stuk is voor thermografie en473 level I en level II gecertificeerd volgens ASNT richtlijnen en is voorzitter geweest van de voormalige Nederlandse Vereninging voor Toegepaste Thermografie.

Per vakgebied (gebouwde omgeving, electrotechniek & industrie) vindt u hieronder 3 pagina's met bruikbare specifieke informatie per vakgebied.

Een thermogram is niet meer dat een visuele weergave van de heersende temperaturen. Vergelijk het met MS-Excel spreadsheet waarbij iedere waarde in de cel met de bijbehorende kleur wordt weergegeven. Een thermogram is radiometretisch, ondanks dat het op een gewone foto lijkt.

Zodra u een thermogram bekijkt, moet u eerst naar de temperatuurschaal kijken. Immers hier krijgt u de informatie over de temperaturen. U voorkomt op deze manier dat u te snel en te euforisch roept: "dat is heet". In veel gevallen hebben lage temperaturen een donkere kleur en de hogere temperaturen in de gebruikte schaal de lichtere kleuren. Let op: een lichte kleur zegt niet per definitie dat iets warm is.

ir-meting infrarood 2 thermografie 2


Kleuren zijn slechts een hulpmiddel in een infraroodopname

Parameters kunnen het resultaat zeer sterk beïnvloeden

Aan een thermogram zijn diverse parameters gekoppeld. Enkele van deze parameters kunnen het resultaat zeer sterk beïnvloeden. Denk hierbij aan emissiewaarde, achtergrondstraling, transmissiewaarde van de gebruikte lenzen of bijvoorbeeld type camera. Dit laatste geeft informatie over de resolutie van de dectector, IFOV en temperatuursbereik. Deze parameters zijn essentieel voor de beoordeling of het vanuit natuurkundig oogpunt ook daadwerkelijk mogelijk was om een representatieve opname te maken.

Andere belangrijke parameters zijn meer gekoppeld aan het toepassingsgebied waarvoor thermografie wordt gebruikt. Grof gesteld zijn er drie toepassingsgebieden: industrie, electrotechniek en gebouwde omgeving. Per gebied vindt u hieronder links met waardevolle aanvullende informatie, die u nodig heeft om een thermografisch rapport goed te kunnen interpreteren.

Een thermografische opname, is een momentopname

In het algemeen moeten we niet vergeten dat een thermografische opname een momentopname is. Figuurlijk gezegd heeft thermografie alles met belasting te maken. Zodra er niet geproduceerd wordt, gebouwen niet gebruikt worden, er een elektrische storing is of zelfs als de dood is ingetreden, is in het overgrote deel van alle gevallen geen zinvolle thermografie meer uit te voeren.
Wilt u ook temperatuurstijgingen direct zichtbaar maken en geen tijd verliezen? Met behulp van thermolabels heeft u een betaalbare oplossing, die continu direct informatie geeft over de temperatuurconditie van alle soorten mechanische en elektrische componenten. Ook als uw installatie spanningsloos is of als machine stilstaat.

Lees verder over het interpreteren van thermografie rapporten in de:

elektrotechniek

industrie

gebouwde omgeving