Tips bij het gebruik van thermografie binnen de elektrotechniek

Het lezen van een thermografisch rapport vereist enige vaardigheid en er zijn heel wat valkuilen, daarom hieronder enkele waardevolle tips. Indien de belasting te hoog is, de weerstand te groot of de koeling in combinatie met dissipatie te klein, dan zullen er temperatuursverhogingen ontstaan.

Stroom

Vermelding van de gemeten stroom (en I nominaal) is essentieel bij een thermogram. Een component dat bij een kleine stroom een redelijke temperatuur verhoging laat zien is interessant. U begrijpt nu al dat onze interesse vervolgens uitgaat naar de temperatuurverhoging bij volledige belasting; niet alleen de hotspots geven informatie. Zonder vermelding van de gemeten stroom kunt u echter geen goede analyse uitvoeren. Thermolabels kunnen een uitstekend hulpmiddel zijn. Deze warmtegevoelige stickers laten zien welke temperatuur in het verleden bereikt is. Bij alle componenten waar een wisselende stroom aanwezig is, zijn deze Thermolabels daarom een uitstekend hulpmiddel voor snelle analyse.

Weerstand

In de wandelgangen wordt vaak de term "overgangsweerstand" gebruikt. Een weerstand veroorzaakt vaak een temperatuursverhoging.
Is het u wel eens opgevallen dat er maar weinig hotspots op spanningsrails worden aangetroffen?
Hiervoor is een hele simpele reden. De meeste inspecties worden uitgevoerd met gebruikmaking van de standaardinstellingen van de camera. Bij spanningsrails in het bijzonder, maar sowieso bij koperen en aluminium componenten in het algemeen, dienen bij de ir-camera de emissiewaarde en de achtergrondstraling te worden ingegeven. Dit wordt door vele inspecteurs niet gedaan, waardoor de ir-apparatuur de meetwaarden niet kan corrigeren om tot een representatieve meting te komen. Het gevolg hiervan is dat de componenten meestal “koud” worden weergegeven.

Als u een thermografisch rapport analyseert, dan zijn kleine temperatuursstijgingen bij koperen en aluminium componenten zeer interessant. Zodra u deze waarneemt, dient u de gebruikte parameters te controleren. Zo kunt u zien of u door natuurkundige fenomenen voor de gek bent gehouden, veelal veroorzaakt door het slechte werk van de inspecteur. Hierbij moet voor de volledigheid worden opgemerkt dat bij verschillende low-end infraroodcamera’s deze parameters helemaal niet kunnen worden ingesteld. De kleine temperatuursverhoging in het thermogram kan in werkelijk een aanzienlijke hotspot zijn. Thermolabels kennen de problemen met emissiewaarde en achtergrondstraling niet. Ook het probleem van een momentopname is bij deze warmtegevoelige labels niet aan de orde. Speciaal voor elektrotechnische toepassingen zijn er Thermolabels die tot een periode van 8 jaar constant een component kunnen monitoren. Deze zijn uitermate geschikt om de genoemde problemen te ondervangen; Thermolabels werken immers 24 uur per dag en laten zien welke temperatuur in het verleden werd bereikt.

Dissiperend vermogen

Dissiperend vermogen is de eigenschap dat een component warmte opwekt. Inherent hieraan is natuurlijk het afgeven van de warmte aan de omgeving. Wat te doen als nu een hotspot is geconstateerd? Zonder een vermelding van de temperatuur in de besturingskast of vermelding van de ruimtetemperatuur kan niemand een zinvolle reactie geven. Ergo, een hotspot van 80°C bij een ruimtetemperatuur van 25°C is waarschijnlijk veel erger dan een hotspot van 90°C bij een kasttemperatuur van 55°C.

Er worden steeds meer elektronische onderdelen aan componenten toegevoegd, om nog maar te zwijgen over de nieuwe generatie frequentieregelaars en plc-besturingen. Veroudering van elektronica gebeurt proportioneel als de temperatuur stijgt. U bent dus op termijn een dief van uw eigen portemonnee als u deze temperaturen te hoog laat oplopen. Met Liquid Crystal Thermometers kunt u deze temperatuur in een oogopslag zichtbaar maken. Deze thermometer in de vorm van een sticker plakt u in de besturingskast en u kunt altijd de actuele temperatuur aflezen!

Meer over thermografie binnen de elektrotechniek

animatie thermolabels