Oplossingen en mogelijkheden voor temperatuurbewaking in de pharma coldchain

GDP en GMP eisen vragen om een effectieve aanpak en registratie van de coldchain activiteiten. Monitoring van de temperatuur binnen de pharma kent meerdere verschijningsvormen.

  • Op productniveau
  • Tijdens opslag (producenten, distributiecentra en retailers) 
  • Tijdens transport en overslag.

Temperatuur monitoring op productniveau

Veel soorten medicijnen mogen niet te warm of juist te koud worden waardoor de coldchain te alle tijde gewaarborgd dient te worden. Op productniveau wordt bewaking van de coldchain vaak met temperatuurlabels uitgevoerd. Zodra een kritieke temperatuur wordt overschreden verkleuren deze labels permanent. De kosten verbonden aan deze oplossing zijn doorgaans zeer laag. Wij hebben op dit gebied diverse mogelijkheden in huis.  Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wanneer de handhaving van bepaalde temperatuursbereiken erg kritiek is zijn er ook oplossingen met temperatuurloggers.

Temperatuur monitoring bij distributiecentra (DC's)

DC's vallen meestal onder de GDP eisen. Dit betekend dat ze over een adequaate temperatuurbeheersing en monitoringsysteem moeten beschikken. Real-time monitoring is doorgaans de beste oplossing gezien de grote fininanciele risico's die worden gelopen bij (aanzienlijke/langdurige) temperatuuroverschrijdingen. De nieuwste oplossing op dit gebied is het zeer gebruiksvriendelijke en draadloze systeem van SenseAnywhere. Dit systeem is inmiddels bij diverse groothandels cq distributiebedrijven geplaatst en wordt ook al in een groot aantal apotheken en huisartenpraktijen gebruikt.

Cold chain monitoring bij retailers, apotheken en verpleeginstellingen

Ook retailers, apotheken en ziekenhuizen zijn verplicht om hun coldchain activiteiten te registreren. Binnen deze groep zien we diverse oplossingen. Vaak zijn deze oplossingen gerelateerd aan de omvang van de organisatie. Naarmate een organisatie groter is is er een tendens om centraal alle temperatuurdata te verwerken.

Wij hebben diverse systemen op maat geleverd, van real time monitoringreal time monitoring van meerdere locaties tot het werken met goedkope temperatuurloggers in alle koelkasten met medicijnen in ziekenhuizen. Ook voor de individuele apotheker zijn er betaalbare oplossingen. Het nieuwe SenseAnywhere systeem is geschikt voor monitoring van elke omvang, van een paar medicijnkoelkasten tot één of meerdere magazijnen. Ook op het gebied van geconditioneerd transport kan dit systeem ingezet worden, een echte alleskunner! 

De eenvoudigste oplossing is een realtime temperatuur monitorings systeem. Maar ook rondom goedkope temperatuurloggers kunt u een adequaat monitoringssysteem maken dat voldoet aan de eisen. Neem contact met ons voor een toelichting.

Temperatuurcontrole op gebruikersniveau

Coldchain monitoring op gebruikersniveau is zeer divers. Gebruikers van bloedzakken stellen andere eisen aan de controlemethodiek dan eindgebruikers in gesloten inrichtingen. Ter illustratie  enkele praktijkvoorbeelden.

Opslag van bloed: Hierbij is het van groot belang dat de gehele koude keten gesloten is en dat de verpleging snel een afweging kan maken. Een oplossing is herbruikbare  temperatuurlogger waarbij een LED de verplegers een go/no go status aangeeft. Bij afwijkingen wordt achteraf de data bekeken voor het bepalen van de te nemen correctieve en/of preventieve maatregelen.

Medicijnen voor bejaarden: Veel ouderen bewaren medijnen in hun koelkast. Ook in bejaardenuizen zijn de koelkasten in het appartement de verantwoordelijkheid van de bewoner. De temperatuurinstelling van de koeling is belangrijk, vaak is deze verkeerd ingesteld, door het ontbreken van een temperatuursdisplay. Uiteindelijk bleek dat "ouderwetse" vloeistof thermometers van nog geen 2,--/stuk, het beste resultaat gaven. Ouderen (her)kennen dit type thermometer, en zijn bereid hierdoor de temperuur van de koeling aan te passen.

Opvanghuis voor jongeren: Het probleem was hier dat electronische thermometers meer dan geregeld "verdwenen". Hier hebben we gekozen om sticker thermometers te gebruiken, welke in de koelkast werden geplakt.

"Hergebruik" van medicijnen: Op dit moment zijn wij zijdelijngs betrokken bij een project aangaande het opnieuw in roulatie brengen van medicijnen. De uitdaging is om vast te stellen of in het verleden de koudeketen bij het betrefffende medijn niet onderbroken is. Met behulp van temperatuurlabels en in sommige gevallen (als MKT belangrijk is) met temperatuurloggers, weten we goede resultaten te boeken.

Coldchain monitoring tijdens transport en overslag

Veel transportmiddelen hebben inmiddels een eigen temperatuur monitoring. Toch kiezen veel fabrikanten ervoor om coldchain producten apart te monitoren met eigen registratiemiddelen. Een goed recht, en in veel gevallen ook een verstandige keuze vanwege het grote aantal fouten dat nog steeds gemaakt wordt.

Er is een ruim aanbod van temperatuurloggers voor temperatuursregistratie tijdens transport. Is er één oplossing het beste? Nee, de keuze is altijd afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant. Indien de ontvangende partij bijvoorbeeld geen computer ter beschikking heeft, is het natuurlijk niet realistisch om een logger te gebruiken die een computer vereist.

Indien er zeer veel zendingen naar één adres gaan is het kostbaar om alles handmatig uit te lezen. In dit geval zijn herbruikbare temperauurloggers een beduidend betere keuze. Maar er kunnen ook andere motieven zijn. Bijvoorbeeld het gebruik van herbruikbare temperatuurloggers die zonder extra apparatuur aan een computer kunnen worden gekoppeld. Op deze manier krijgt de ontvangende partij temperatuurloggers die zonder moeite te hegebruiken zijn om hun eigen coldchain activiteiten in kaart te brengen. Ontwikkelingshulp in verkapte vorm.

Wij hebben meerdere merken in ons pakket en kunnen u ook voorzien van uitgebreid advies in een goede keuze.

Advies op maat of bestellen?

Mail ons of bel +31 (0) 485 542626