Certificering van boer tot bord

Q&S is een richtlijn die in eerste instantie is ontstaan voor de vleessector. Anders dan EurepGAP is Q&S een ketensysteem waarbij de gehele keten van “boer tot bord” gecertificeerd moet zijn.

Q&S voor teeltbedrijven is sterk vergelijkbaar met EurepGAP. Bedrijven die reeds EurepGAP gecertificeerd zijn kunnen redelijk eenvoudig ook gecertificeerd worden voor Q&S. Dat geldt overigens alleen indien een EurepGAP-certificering geldt voor een individuele teler en niet voor telersgroepen.

Voor handelsbedrijven, sorteerstations, pakstations en veilingen is er een protocol opgesteld. Dit kan goed worden vergeleken met BRC en IFS certificering. Het grote verschil zit hem in het feit dat Q&S ook aan deze bedrijven strikte eisen stelt over de residu-beheersing. Voorheen konden bedrijven aangeven dat ze inkochten/handelden met EurepGAP-waardige bedrijven en zo was hun residu-beheersing onder controle. Q&S stelt dat ook deze bedrijven aan moeten kunnen tonen dat ze zelf hun residu-beheersing onder controle hebben. Hiervoor dient het bedrijf zelf een residubeheersplan te kunnen overleggen.