Continue temperatuurbewaking en -registratie met real-time alarmering in een gebruiksvriendelijk systeem

Controle over temperatuur speelt een cruciale rol bij verantwoorde opslag en transport van medische producten. Doorgaans vertegenwoordigt een warehouse gevuld met medicijnen een aanzienlijke geldelijke waarde. Behoud van de kwaliteit van uw producten is hierdoor van essentieel belang.

Een tijdige alarmering bij temperatuurafwijkingen is derhalve wenselijk, zodat er wanneer nodig tijdig ingegrepen kan worden. Daarnaast is er vanuit de wetgeving ook de verplichting om een sluitende temperatuurregistratie te onderhouden.

De GDP richtsnoer (EU Commision, 2013; volledig PDF document hier) vermeldt hierover het volgende:

SenseAnywhere monitoring Pharma groothandel

3.2.1. Temperatuur- en omgevingscontrole

Geschikte uitrusting en procedures moeten ter beschikking staan voor de controle van de omgeving waar de geneesmiddelen worden opgeslagen. De omgevingsfactoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn temperatuur, licht, vochtigheid en reinheid van de bedrijfsruimten.

Voordat de opslagplaats in gebruik wordt genomen moet de initiële temperatuur onder representatieve omstandigheden in kaart worden gebracht. Op basis van de inkaartbrenging moet temperatuurcontroleapparatuur worden geplaatst, zodat gewaar­borgd is dat de controleapparatuur zich op die plaatsen bevindt waar zich de grootste schommelingen voordoen. De inkaart­brenging moet worden herhaald volgens de resultaten van een risicobeoordeling of wanneer de faciliteit of de temperatuurcon­troleapparatuur grote wijzigingen ondergaat. Voor kleine be­drijfsruimten van enkele vierkante meters groot die op kamer­ temperatuur zijn, moeten potentiële risico's (bijv. verwarmings­ toestellen) worden beoordeeld en moeten temperatuurmonitors dienovereenkomstig worden geplaatst.

Real-time bewaking van temperatuur, luchtvochtigheid én toegang

SenseAnywhere biedt u een complete oplossing voor GDP temperatuurregistratie en -bewaking.Met iedere Airosensor van Senseanywhere kunt u naast temperatuur ook luchtvochtigheid en toegang monitoren. Indien u de Airosensor op een deur plaatst zal de bewegingssensor registreren wanneer de deur wordt geopend. Zodra dit gebeurt kunt u binnen enkele minuten een email of een SMS ontvangen.

SenseAnywhere stelt u in staat om op afstand altijd alles in de gaten te houden. Waar u ook bent, met een smartphone of een computer heeft u te allen tijde inzicht in wat er in uw magazijn of koeling gebeurd. U ontvangt daarnaast direct een e-mail of SMS zodra de door u ingestelde grenswaarden worden overschreden.

Dé effectieve oplossing voor monitoring van warehouses en wagenparken

  • Plug & Play: door uzelf in een oogwenk te installeren, dus geen extern IT bedrijf of technische dienst nodig bij aanschaf.
  • SenseAnywhere is geschikt voor monitoring in warehouses, koelingen en vriezers. Dankzij het sterke draadloze signaal kunt u probleemloos grote afstanden overbruggen.
  • Zonder speciale aanpassing is dit systeem ook geschikt voor monitoring van uw wagenpark. In principe is de hele installatie niet meer dan het bevestigen van een sensor in de laadruimte (near-realtime). Voor real-time monitoring is een eenvoudige GPS communicatiemodule beschikbaar, welke in de chauffeurscabine kan worden geplaatst.

10 jaar lang geen onderhoud

Senseanywhere is een zeer betaalbare oplossing voor temperatuurbewaking, temperatuurregistratie en real-time alarmering. De kosten voor onderhoud zijn uitermate laag:

  • U hoeft de gehele levensduur van de loggers (bijna 10 jaar!) geen batterijen te verwisselen.
  • Kalibratie is theoretisch overbodig: de sensoren zijn digitaal en zullen de komende 10 jaar binnen de specificaties blijven (max. ± 0,5ºC, conform de GDP-norm)
  • Al uw meetwaarden worden veilig opgeslagen en 5 jaar lang voor u bewaard. U hoeft dus zelf geen back-up voorziening te treffen.

Controleer uw shipments

Met de Airosensor van Senseanywhere kunt u eenvoudig uw zendingen monitoren. De logger heeft een intern geheugen voor 15.000 meetpunten, wat voldoende is om zendingen tot een maximale duur van 50 dagen te monitoren.

Enkele voorbeelden van de mogelijkheden die Senseanywhere biedt bij monitoring van transport:

  • Als de zending uw bedrijf verlaat wordt dit door de logger geregistreerd. Ook het moment dat de logger terugkomt wordt geregistreerd.
  • Bij aankomst wordt alle temperatuurdata doorgezonden, waardoor uw temperatuurregistratie altijd automatisch sluitend is.
  • De logger is voorzien van een bewegingssensor waarmee u kunt zien wanneer de producten onderweg waren en wanneer ze zijn opgeslagen.

Bewaking van bijzondere medicijnen in het opiatenmagazijn

De Airosensor is uitgerust met een bewegingssensor. U kunt de logger direct bevestigen aan goederen die extra beveiliging nodig hebben. Zodra deze goederen in beweging komen kan het systeem u een waarschuwing sturen per e-mail of SMS.

Indirect sluit deze werkwijze aan op hetgeen vermeldt is in de GDP-richtsnoer:

De bedrijfsruimten moeten zo worden ontworpen of aangepast dat de vereiste opslagomstandigheden worden gehandhaafd. Ze moeten voldoende beveiligd en structureel bestendig zijn, en genoeg capaciteit hebben teneinde geneesmiddelen veilig te kun­nen opslaan en hanteren.

Advies op maat of bestellen?

Mail ons of bel +31 (0) 485 542626