Onderstaande tekst geeft tussen de regels zeer goed aan waar temperatuurloggers geplaatst kunnen worden tijdens transport en opslag.

Tekst zoals deze geldt op 1 mei 2008

Paragraaf 4. Monsterneming ten behoeve van de controle van de temperatuur van diepgevroren levensmiddelen

Artikel 5a [Vervallen per 06-07-2007]

Artikel 5b In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 1. a. diepvriezen: het bevriezingsproces waardoor zo snel als nodig is de maximale kristallisatiezone wordt overschreden, met het gevolg dat na thermische stabilisatie de temperatuur overal in de waar zonder onderbreking gehandhaafd blijft op –18°C of lager;
 2. b. diepgevroren levensmiddelen: diepgevroren eet- of drinkwaren, andere dan consumptie-ijs, die verhandeld worden op een wijze waaruit blijkt dat zij dat kenmerk bezitten.

Artikel 5c

 1. In afwijking van artikel 1 en onverminderd artikel 2, zijn ten behoeve van de officiële controle van de temperatuur van diepgevroren levensmiddelen de volgende leden van toepassing.
 2. De aard en de hoeveelheid van de te controleren verpakkingen worden zodanig gekozen dat hun temperatuur representatief is voor de warmste punten in de geïnspecteerde partij.
 3. De monsters worden genomen op verschillende kritieke plaatsen van het vrieshuis, bij voorbeeld bij de deuren (aan de bovenkant en aan de onderkant), in het midden van het vrieshuis (aan de bovenkant en aan de onderkant) en bij de luchtinlaat van de verdampers. Er wordt rekening gehouden met de verblijfsduur van de produkten in het vrieshuis (in verband met de stabilisatie van de temperatuur).
 4. Als er tijdens het vervoer monsters worden genomen, worden monsters genomen bij elke deur of stel deuren van de bovenkant en de onderkant van de lading naast de rand van de deuropening.
 5. Als er bij het uitladen monsters worden genomen, worden monsters genomen op vier van de volgende kritieke plaatsen:
  •    de bovenkant en de onderkant van de lading naast de rand van de deuropening;
  •    de bovenhoeken aan de achterkant van de lading (zo ver mogelijk van de koelinstallatie);
  •    het centrum van de lading;
  •    het midden van de voorzijde van de lading (zo dicht mogelijk bij de koelinstallatie);
  •    de bovenste en onderste hoeken van de voorzijde van de lading.
 6. Een te controleren monster uit een winkelmeubel wordt genomen op drie plaatsen die representatief zijn voor de warmste punten van het gebruikte winkelmeubel.

Advies op maat of bestellen?

Mail ons of bel +31 (0) 485 542626