Uitleg en doe-het-zelf procedure kalibratie

Thermometers en temperatuurloggers kunt u laten ijken, laten kalibreren of zelf controleren. Dit is vaak een vereiste als u wilt voldoen aan voor uw branche geldende richtlijnen (bijv. HACCP en GDP). Deze controles zorgen ervoor dat de gebruikte meetinstrumenten naar behoren presteren.

tservice

Kalibreren

Het kalibreren van een thermometer houdt in dat er gecontroleerd wordt of de temperatuur die de thermometer aangeeft ook echt de juiste is. Anders gezegd wordt bij kalibreren de afwijking van de thermometer vastgesteld. De thermometer wordt vergeleken met een thermometer die factor 3 nauwkeuriger is en waarvan de (herleidbare) afwijking is vastgelegd. Veelal wordt dit door externe gespecialiseerde bedrijven uitgevoerd in ruimtes waar de klimaatcondities beheerst zijn. Op basis van de kalibratie kan uitspraak worden gedaan of de thermometer nog aan zijn specificaties voldoet of dat deze vervangen moet worden.

Indien bij het kalibreren blijkt dat de afwijking te groot is dient de thermometer vervangen te worden. Indien u uw thermometer wilt laten kalibreren hou er dan rekening mee dat de kosten voor het kalibreren van een thermometer door een erkend kalibratiebedrijf vaak hoger zijn dan de aanschaf van een nieuwe thermometer.

Een nieuwe thermometer met kalibratiecertificaat hoeft beslist niet duur te zijn. Bekijk daarom ook onze pagina met aanbiedingen voor HACCP en temperatuurregistratie.

IJken

Soms worden de termen kalibreren en ijken met elkaar verward terwijl het wel degelijk twee verschillende dingen zijn. Met ijken wordt bedoeld: het vergelijken van een thermometer met een "bekende standaard". Ijken gebeurt veelal door een officiële instantie die voor dit specifieke gebied geaccrediteerd is.

Justeren

Dit gebeurt eventueel voorafgaand aan een kalibratie of een ijking. Hiermee wordt bedoeld: de afwijkingen dusdanig bijstellen dat het meetinstrument na ijking of kalibratie weer binnen specificaties is.

Controleren

Zelf kunt u ook uw thermometers controleren:

  • Leg de thermometer ongeveer 20 minuten in de ruimte waar u de controle gaat uitvoeren zodat hij zich aan de omgevingstemperatuur kan aanpassen.
  • Vul een thermoskan met ijs dat u gecrushed heeft (dus een mengsel van water en smeltend ijs). Laat dit mengsel even staan, zodat er een homogene temperatuur kan ontstaan.
  • Steek de voeler in de thermoskan. Lees de temperatuur af als de uitlezing op het display stabiel is. De temperatuur moet dan circa 0°C zijn.
  • Plaats vervolgens de voeler in kokend water en lees de temperatuur af als het display stabiel is. De temperatuur moet dan circa 100°C zijn.
  • Voer deze test minimaal 1 keer per jaar uit. Als er al eerder twijfels zijn over de waarden die een thermometer aangeeft, dan is het raadzaam deze vergelijking vaker uit te voeren. Houd goed bij wanneer u de laatste controle heeft uitgevoerd. Dit kan door de datum waarop u de thermometer heeft gecontroleerd op de thermometer aan te brengen, of door deze datum op een daarvoor bedoeld registratieformulier in te vullen. Wij raden u aan om ook de waargenomen meetwaarden van de controle op dit formulier vast te leggen.
  • Als uw thermometer meer dan 0,5°C afwijkt dan moet u de thermometer laten justeren en kalibreren of anders vervangen. Doet u dit niet, dan loopt u risico dat u niet kunt aantonen dat uw producten altijd aan de temperatuureisen voldoen en dus veilig zijn. Een temperatuur van  6,7°C kan dan in werkelijkheid  7,7°C of meer zijn.
  • Mocht u besluiten zelf uw apparatuur te gaan controleren, geef dan ieder apparaat een uniek nummer en hou een administratie bij. Noteer wanneer u welk apparaat heb gecontroleerd, volgens welke methode, en wat het resultaat was. (bijv. 31-01-2012, no.12345, methode: controle met ijsbad, gemeten waarden 0.4°C, volgende controle 31-01-2013).
  • Infraroodmeters kunt u op dezelfde manier controleren als op de hierboven beschreven manier. Hierbij moet u echter de emissiewaarde in acht nemen. Bij iedere goede infraroodmeter kunt u deze instellen. Bij de controle moet de instelling 0.92 tot 0.95 zijn.