Wat is Mean Kinetic Temperature?

Mean Kinetic Temperature (MKT, in het Nederlands "gemiddelde kinetische temperatuur") is een eenvoudigere manier om uit te drukken wat de invloed is van temperatuurfluctuaties gedurende opslag en transport.

Kijk eens naar het volgende voorbeeld:

Een verpakking met medicijnen is opgeslagen

  • bij 20º C in een ruimte gedurende 2 uur.
  • bij 2º C in een koeling gedurende 4 uur.
  • bij 25º C in een overslagstation gedurende 1 uur.

Gebruik makende van MKT kunnen we berekenen dat het temperatuurprofiel “thermisch gelijk” is aan een opslag bij 15,7º C gedurende 7 uur.

Kunnen temperatuurloggers de MKT berekenen?

Wij hebben een aantal temperatuurloggers in ons assortiment die de MTK berekenen: de Tempmate S-1 en Tempmate M-1 en alle loggers van Logtag. Naast deze temperatuurloggers is ook ons real-time monitoring systeem SenseAnywhere natuurlijk in staat de MKT te berekenen. Dit is een zeer handige functie voor distributiecentra en retailers; met behulp van de MKT kan direct bepaald worden welke goederen in aanmerking komen voor "first out" of voor quarantaine.

Hoe wordt mean kinetic temperature berekend?

Technisch gesproken is MKT is een uitdrukking die de cumulatieve thermische invloeden aangeeft die een product gedurende opslag en transport ondergaat. Met andere woorden: MKT is een berekende temperatuur die gelijk staat aan het effect van verschillende temperaturen over een bepaalde tijdsspanne.

MKT is geen simpel gewogen gemiddelde. De berekening van de MKT geeft hogere temperaturen een hoger gewicht. Er wordt gebruik gemaakt het natuurlijk logaritme van absolute temperaturen. Door hogere temperaturen een zwaardere weging te geven, houdt de MKT rekening met de versnelde degradatie van materialen bij hogere temperaturen.

De International Conference on Harmonization (ICH) stability testing guidelines definieerde MKT als "a single derived temperature, which, if maintained over a defined period, would afford the same thermal challenge to a pharmaceutical product as would have been experienced over a range of both higher and lower temperatures for an equivalent defined period".

Waarom is MKT belangrijk bij farmaceutische producten en bederfelijke goederen?

De farmaceutische industrie en voedingsindustrie zijn twee strak gereguleerde markten. Regelgeving eist dat opslag- en transporttemperaturen goed worden gecontroleerd en beheerst. Daarnaast moet alles goed gedocumenteerd zijn, waarbij ook de correctieve acties zijn opgenomen wanneer bepaalde temperatuur condities zijn overschreden.

De berekening van de MKT is hierbij een hulpmiddel om te beoordelen of bepaalde bederfelijke goederen de vereiste opslagtemperatuur hebben overschreden.

Daarnaast kan de MKT distributeurs en producenten helpen om vast te stellen of er ondeugdelijke behandeling van goederen heeft plaatsgevonden gedurende opslag, transport en/of overslag, die effect hebben op de houdbaarheid van hun product.